E-LEARNING

Kumpulan Soal dan Kunci Jawaban E-Learning BSI dari semester 1 sampai semester 6.

Daftar Kunci Jawaban
Bahasa Indonesia

Pertemuan 1                         Pertemuan 2
Pertemuan 3                         Pertemuan 4
Pertemuan 5                         Pertemuan 6
Pra UTS                                 Pertemuan 9
Pertemuan 10                       Pertemuan 11
Pertemuan 12                       Pertemuan 13
Pertemuan 14                       Pra UAS

Kewarganegaraan

Pertemuan 1                         Pertemuan 2
Pertemuan 3                         Pertemuan 4
Pertemuan 5                         Pertemuan 6
Pra UTS                                 Pertemuan 9
Pertemuan 10                       Pertemuan 11
Pertemuan 12                       Pertemuan 13
Pertemuan 14                       Pra UAS

PTIK

Pertemuan 1                         Pertemuan 2
Pertemuan 3                         Pertemuan 4
Pertemuan 5                         Pertemuan 6
Pra UTS                                 Pertemuan 9
Pertemuan 10                       Pertemuan 11
Pertemuan 12                       Pertemuan 13
Pertemuan 14                       Pra UAS